Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Giám đốc điều hành Tập đoàn

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Đưa ra định hướng (tầm nhìn, sứ mệnh) chiến lược và mục tiêu cho Công ty theo từng giai đoạn (30%)

- Xác định tầm nhìn, sứ mệnh của Công ty và các cam kết đối với xã hội, khách hàng, nhân viên, nhà đầu tư, cổ động và các bên có liên quan khác (xác định thứ tự ưu tiên của từng đối tượng để có hành động cụ thể tương ứng);

- Xác định chiến lược và mục tiêu cụ thể hơn theo các giai đoạn 1, 3 và 5 năm về các chỉ số: thị phần trong ngành, số lượng cửa hàng, tổng doanh thu, lãi gộp, lãi ròng, là hệ thống bán lẻ top mấy, định vị thương hiệu là gì, văn hóa phục vụ là gì.

2. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên các giá trị cốt lõi và lan tỏa những giá trị này (30%)

- Luôn nghĩ cho Khách hàng

- Nhận trách nhiệm và giữ cam kết

- Yêu thương và hỗ trợ đồng đội

- Chính trực

- Máu lửa và tốc độ.

- Học hỏi và sáng tạo

3. Phân bổ nguồn vốn (tài chính) theo ngân sách đã được duyệt cho vận hành, đầu tư và phát triển theo sự ưu tiên và quản lý tốt việc sử dụng các nguồn này (10%)

- Xác định nguồn vốn cho vận hành, đầu tư và phát triển: Xây dựng ngân sách theo quý/năm cho tất cả các modul của doanh nghiệp theo từng giai đoạn.

- Quản lý tài chính và giám sát theo KPI của các modul tồn kho, vòng quay tồn kho, chi phí, quy trình kế toán, tối ưu vốn lưu động (dòng tiền), thanh toán, mua sắm, các khoản vay nợ, chi phí tài chính, kiểm soát nội bộ.

- Xác định chi phí đầu tư ERP/công cụ công nghệ (các phần mềm/web/communication, công cụ cho văn phòng (phương tiện đi lại, dụng cụ, văn phòng làm việc ...) đào tạo cao cấp bên ngoài, các nguồn tiền cho hoạt động kinh doanh, mở rộng ...

4. Tuyển dụng, xây dựng đội ngũ Quản lý cấp cao và phát triển con người (10%)

- Xây dựng cơ chế chính sách nhân sự: quan hệ lao động, C&B, chính sách và chế độ theo luật lao động, ESOP, xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực của từng vị trí, xây dựng con đường thăng tiến một cách rõ ràng & minh bạch (career path), tìm nguồn ứng viên chất lượng, có đánh giá năng lực theo định kỳ, xây dựng cơ chế khen thưởng & kỷ luật.

- Đào tạo: các mô hình đào tạo, sản phẩm dến đào tạo kỹ năng hay chân dung người phục vụ, người quản lý cho đến những khóa huấn luyện theo cấp độ cao hơn và phát triển con người.

- Xây dựng cơ chế phân quyền và trách nhiệm gắn với quyền lợi (trao quyền đúng người, đúng việc), phát huy những điểm mạnh và hạn chế những điểm yếu của nhân sự được giao, có cơ chế phối hợp với nhau về mặt trách nhiệm cũng như quyền lợi. Đưa mỗi nhân sự cấp cao và chủ chốt trở thành một "another CEO" cho phòng bạn/bộ phận của họ trực tiếp chịu trách nhiệm với mục đích cuàng gánh vác và chia sẻ. Cuối cùng là giám sát và đánh giá.

5. Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh hiệu quả của Công ty theo những định hướng và chiến lược đã được xây dựng hay đồng thuận (10%)

- KPI của từng modul như: nhân sự, kinh doanh, công nghệ thông tin, chăm sóc khách hàng, kế toán - tài chính, cung ứng và logistic).

6. Tuân thủ pháp luật và đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động kinh doanh. Đối nội, đối ngoại (5%)

- Tuân thủ pháp luật và đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động kinh doanh

- Quan hệ với bên trong và bên ngoài công ty (nhà đầu tư, cổ đông, đối tác ...) và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

7. Báo cáo (5%)

- Báo cáo quản trị theo định kỳ

Job Requirement

1. Trình độ và chuyên môn đào tạo: Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Kinh tế Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing, Truyền thông.

2. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực kinh doanh, bán lẻ, dịch vụ và có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

3. Các khóa đào tạo khác:

- Giám Đốc Điều Hành (CEO)

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý

4. Ngoại ngữ/ tin học/ chuyên ngành (nếu có):

- Tiếng Anh Toeic 650

- Tin học thành thạo

5. Kỹ năng khác (nếu có):

- Kỹ năng quản lý, quản trị

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng training/coaching

Similar Jobs

Kỹ sư kinh doanh dự án - Hệ thống điều hòa và hệ thống nước nóng trung tâm

Salary: 700 - 1,000 USD
Yesterday
Kỹ sư kinh doanh dự án - Hệ thống điều hòa và hệ thống nước nóng trung tâm
New

Trưởng phòng/ Trưởng nhóm Marketing (Công ty Startup thể thao)

Salary: 20,000,000 - 25,000,000 VND
Posted 8 days ago
Trưởng phòng/ Trưởng nhóm Marketing (Công ty Startup thể thao)

Giám đốc điều hành Công ty Du lịch

Salary: 3,000 - 5,000 USD
Posted 15 days ago
Giám đốc điều hành Công ty Du lịch

Giám Đốc Điều Hành Khách sạn và Resort

Salary: 3,000 - 5,000 USD
Posted 22 days ago
Giám Đốc Điều Hành Khách sạn và Resort

Sales Executive ( Dịch vụ tuyển dụng)

Salary: 10,000,000 - 20,000,000 VND
Posted 36 days ago
Sales Executive ( Dịch vụ tuyển dụng)

Giám đốc Nhân sự Tập đoàn

Salary: 70,000,000 - 100,000,000 VND
Posted 49 days ago
Giám đốc Nhân sự Tập đoàn

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Tiếng Nhật N2

Salary: 30,000,000 - 40,000,000 VND
Posted 63 days ago
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Tiếng Nhật N2

Giám đốc điều hành (Thời trang cao cấp)

Salary: 3,000 - 5,000 USD
Posted 64 days ago
Giám đốc điều hành (Thời trang cao cấp)

Trưởng phòng kinh doanh mảng Đào tạo

Salary: 1,000 - 1,200 USD
Posted 70 days ago
Trưởng phòng kinh doanh mảng Đào tạo

HRM/ HR and Administration Manager (IT and manufacturing field)

Salary: 2,500 - 4,000 USD
Posted 72 days ago
HRM/ HR and Administration Manager (IT and manufacturing field)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.