Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Giám đốc điều hành (Thời trang cao cấp)

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Sport Club

Job Description

1. Phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty

1.1. Xây dựng và triển khai đề án phát triển kinh doanh, chiến lược phát triển của theo định hướng, chiến lược của Ban TGĐ;

1.2. Đề xuất, triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm, trung hạn, dài hạn;

1.3 Xây dựng và phát triển sản phẩm; Xây dựng hệ thống khách hàng mục tiêu, tổ chức triển khai việc khai thác, tìm kiếm kênh bán hàng nhằm thúc đẩy kinh doanh hiệu quả các sản phẩm.

2. Xây dựng bộ máy hoạt động của khối

2.1. Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng/ban, bộ phận;

2.2. Hoạch định chính sách nhân sự, xây dựng cơ chế lương, thưởng phù hợp;

2.3 Tổ chức Tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

3. Quản trị nội bộ

3.1. Xây dựng hệ thống quy trình, quy định để kiểm soát hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định chung của Tập đoàn và pháp luật;

3.2. Xây dựng văn hóa Công ty phù hợp với văn hóa chung của Tập đoàn;

3.3. Kiểm soát tốt hoạt động tài chính - kế toán và các hoạt động khác của Công ty;

3.4 Tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định chung của Tập đoàn.

4. Thực hiện chế độ báo cáo & tham gia các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất

4.1 Lập kế hoạch làm việc tháng

4.2 Báo cáo kết quả làm việc hàng tháng

4.3 Báo cáo kết quả làm việc hàng quý

4.4 Tham gia họp định kỳ

5. Thực hiện công việc khác theo yêu cầu

5.1 Phối hợp các bộ phận khác

5.2 Xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc

Job Requirement

-         Có khả năng hoạch định và tổ chức công việc. 

-         Đo lường và giám sát được chất lượng dịch vụ

-         Quản lý, chăm sóc khách hàng và phát triển thị trường

-         Có khả năng đào tạo, huấn luyện và động viên cấp dưới. 

-         Có khả năng thiết kế và cải tiến sản phẩm. 

Trình độ tin học: Tin học văn phòng và các phần mềm văn phòng phục vụ cho công việc

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp

Similar Jobs

Kỹ sư kinh doanh dự án - Hệ thống điều hòa và hệ thống nước nóng trung tâm

Salary: 700 - 1,000 USD
Posted 2 days ago
Kỹ sư kinh doanh dự án - Hệ thống điều hòa và hệ thống nước nóng trung tâm
New

Trưởng phòng/ Trưởng nhóm Marketing (Công ty Startup thể thao)

Salary: 20,000,000 - 25,000,000 VND
Posted 8 days ago
Trưởng phòng/ Trưởng nhóm Marketing (Công ty Startup thể thao)

Giám đốc điều hành Công ty Du lịch

Salary: 3,000 - 5,000 USD
Posted 15 days ago
Giám đốc điều hành Công ty Du lịch

Giám Đốc Điều Hành Khách sạn và Resort

Salary: 3,000 - 5,000 USD
Posted 22 days ago
Giám Đốc Điều Hành Khách sạn và Resort

Sales Executive ( Dịch vụ tuyển dụng)

Salary: 10,000,000 - 20,000,000 VND
Posted 36 days ago
Sales Executive ( Dịch vụ tuyển dụng)

Giám đốc Nhân sự Tập đoàn

Salary: 70,000,000 - 100,000,000 VND
Posted 49 days ago
Giám đốc Nhân sự Tập đoàn

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Tiếng Nhật N2

Salary: 30,000,000 - 40,000,000 VND
Posted 63 days ago
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Tiếng Nhật N2

Giám đốc điều hành Tập đoàn

Salary: 3,000 - 7,000 USD
Posted 64 days ago
Giám đốc điều hành Tập đoàn

Trưởng phòng kinh doanh mảng Đào tạo

Salary: 1,000 - 1,200 USD
Posted 71 days ago
Trưởng phòng kinh doanh mảng Đào tạo

HRM/ HR and Administration Manager (IT and manufacturing field)

Salary: 2,500 - 4,000 USD
Posted 72 days ago
HRM/ HR and Administration Manager (IT and manufacturing field)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.