Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên kinh doanh Kim loại, Cơ khí

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

• Thu thập và báo hàng tồn kho theo nhu cầu của khách hàng, đưa ra kế hoạch giao hàng hoàn chỉnh để có được đơn hàng.

• Chịu trách nhiệm toàn bộ khi theo dõi và đảm bảo các khoản phải thu của các khách hàng được giao.

• Đưa ra các đề án, đề án giá cả, các điều khoản và điều kiện giao hàng, theo dõi các đề nghị và trao đổi nội bộ với các phòng ban hỗ trợ nào liên quan, phối hợp với Giám sát kinh doanh/ trưởng phòng kinh doanh.

• Chuẩn bị và thực hiện mục tiêu bán hàng/ doanh thu với từng khách hàng trong khi hợp tác cùng với giám sát/ trưởng phòng kinh doanh.

• Duy trì thông tin về sự phát triển trong khu vực của thị trường, giá cả, giá bán của đối thủ cạnh tranh, phát triển kỹ thuật và sự quay vòng hàng hóa của bên mua và báo cáo cho Giám sát/ trưởng phòng kinh doanh.

• Ký kết và đăng ký đơn hàng, thỏa thuận giá cả và các thỏa thuận khác khi phối hơp với trưởng phòng kinh doanh và trao đổi nội bộ với các phòng ban hỗ trợ liên quan.

• Cập nhật các thỏa thuận, giá cả, điều khoản và điều kiện bán hàng.

• Chịu trách nhiệm hỗ trợ kiểm soát tín dụng trong quản lý danh sách nợ để đảm bảo khách hàng phải trả trong thời hạn tín dụng.

• Duy trì và nâng cao sự hài lòng của khách hàng, đăng ký, kiểm kê hàng tồn kho và giải quyết khiếu nại.

• Tham gia vào các cuộc họp.

• Tuân thủ các quy tắc và quy định áp dụng đối với các chính sách về chất lượng, điều kiện và môi trường làm việc, đặc biệt đảm bảo các chính sách tuân thủ (chống tham nhũng và chống độc quyển) của đội ngũ bán hàng.

• Báo cáo cho giám sát/ trưởng phòng kinh doanh.

Job Requirement

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm Sales kim loại, cơ khí , mặt hàng công nghiệp, công trình dự án....

Ưu tiên Có background kỹ thuật, kim loại, cơ khí,công nghiệp

Không yêu cầu Tiếng Anh

Lương CB: 10 - 12 triệu + hoa hồng

Hỗ trợ tiền cơm + tiền xăng : 1,000.000 VND / Tháng (Cho nhân viên tự đi xe và ăn uống tự túc)

• Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn (AON): 62.760.000 VND/ tháng (nội trú)

• Quà cưới: 1.500.000 VND

• Trợ cấp tiền sữa cho con đầu lòng: 6.000.000 VND/ lần (áp dụng cho nhân viên có từ đủ thâm niên 3 năm trở lên)

• Thâm niên 5 năm: thưởng tương đương 500 USD

• Thâm niên 10 năm: thưởng tương đương 1.000 US

Similar Jobs

Business Development Director

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
Business Development Director

Sales Executive ( Animal Nutrition, Feed additives )

Salary: 1,000 - 3,000 USD
Posted 91 days ago
Sales Executive ( Animal Nutrition, Feed additives )

Nhân viên kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và xe cơ giới

Salary: 12,000,000 - 18,000,000 VND
Posted 158 days ago
Nhân viên kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và xe cơ giới

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BÁN LẺ

Salary: 20,000,000 - 40,000,000 VND
Posted 202 days ago
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BÁN LẺ

General Managing (FMCG )

Salary: 70,000,000 - 100,000,000 VND
Posted 247 days ago
General Managing (FMCG )

Trưởng nhóm kinh doanh - mặt hàng nhôm

Salary: 15,000,000 - 25,000,000 VND
Posted 399 days ago
Trưởng nhóm kinh doanh - mặt hàng nhôm

Chuyên viên Kinh doanh - mặt hàng kim loại

Salary: 10,000,000 - 15,000,000 VND
Posted 399 days ago
Chuyên viên Kinh doanh - mặt hàng kim loại

Sales Team leader

Salary: 15,000,000 - 25,000,000 VND
Posted 422 days ago
Sales Team leader

Commercial Purchaser/Nhân viên mua hàng

Salary: 13,000,000 - 20,000,000 VND
Posted 426 days ago
Commercial Purchaser/Nhân viên mua hàng

Điều phối viên An Toàn/ OSH Coordinator

Salary: 15,000,000 - 18,000,000 VND
Posted 440 days ago
Điều phối viên An Toàn/ OSH Coordinator

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.