Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

News

Sự kiện về Lãnh đạo và Nhân sự hấp dẫn nhất năm 2018

Dave Ulrich- bộ óc số 1 thế giới về quản trị Nhân sự và phát triển Nhân tài sẽ trở thành nhân vật chính của buổi hội thảo mở đầu cho chuỗi hội thảo quốc tế cao cấp năm 2018 của VHRS. Đối với những nhà lãnh đạo và chuyên gia nhân sự trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng , Dave luôn là một người thầy vĩ đại luôn đưa ra những tư tưởng và công thức lãnh đạo, quản trị nhân sự mới nhất, mang t

View detail

VHRS tổ chức thành công Hội Thảo Về Lãnh Đạo Và Nhân Sự Quốc Tế với Gs. Dave Ulrich tại Việt Nam

Ngày 17/04/2018 vừa qua tại Khách sạn Intercontinental Ha Noi Landmark72, Công ty Cổ phần VHRS đã tổ chức thành công buổi Hội thảo “8 đột phá Nhân sự để kinh doanh thành công” với sự thuyết giảng của Giáo sư Dave Ulrich - Bậc thày Quản trị và Nhân sự số 1 thế giới.

View detail

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.